Notice and Takedown

SpyDeals controleert via de elke door SpyDeals gepubliceerde digitale uitgave, zoals (mobiele) websites en (mobiele) applicaties nader te noemen "Uitgave" gepubliceerde inhoud die via een Uitgave wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is nader te noemen "Content" niet automatisch. Als je van mening bent dat in een Uitgave gepubliceerde door een Gebruiker aan SpyDeals aangeboden Content nader te noemen "Gebruikerscontent" onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via . Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:

  1. je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
  2. om welke Content het gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is;
  3. de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze Content (voor zover van toepassing);
  4. of sprake is van een spoedeisend belang;
  5. overige relevante informatie.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. SpyDeals zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende Gebruikerscontent al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.